Giỏ hàng

0

Giỏ của bạn trống

Tiếp tục mua sắm

Thông tin bảo hành

Okamura có quyền sửa đổi Bảo hành có giới hạn của mình, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thêm, xóa hoặc sửa đổi thời hạn bảo hành hiện hành, Sản phẩm và các bộ phận được bảo hành cũng như các trường hợp ngoại lệ. để bảo hành được mô tả trong các điều khoản và điều kiện bảo hành.

Đối với các sản phẩm theo Đơn đặt hàng thông thường, thời hạn bảo hành được tính từ ngày hóa đơn thương mại hợp lệ do OIV phát hành cho Nhà phân phối và sẽ hết hiệu lực sau đó.

Tham khảo thêm thông tin tại đây.