Qui định chung

Khách hàng truy cập vào Website: vn.shop.okamura.com, tức là đồng ý với các điều khoản sau đây. Nếu bạn không đồng ý, xin vui lòng không sử dụng Website: vn.shop.okamura.com

1. Tuân thủ các nội dung, chương trình của nhà nước về quản lý thương mại điện tử và phát triển thương mại điện tử

2. Không thực hiện những hành vi:

2.1 Vi phạm về hoạt động kinh doanh thương mại điện tử:

a) Tổ chức mạng lưới kinh doanh, tiếp thị cho dịch vụ thương mại điện tử, trong đó mỗi người tham gia phải đóng một khoản tiền ban đầu để mua dịch vụ và được nhận tiền hoa hồng, tiền thưởng hoặc lợi ích kinh tế khác từ việc vận động người khác tham gia mạng lưới;
b) Lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh hàng giả, hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh;
c) Lợi dụng danh nghĩa hoạt động kinh doanh thương mại điện tử để huy động vốn trái phép từ các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác;
d) Cung cấp các dịch vụ thương mại điện tử hoặc dịch vụ giám sát, đánh giá và chứng thực trong thương mại điện tử khi chưa đăng ký hoặc chưa được cấp phép;
e) Cung cấp các dịch vụ thương mại điện tử hoặc dịch vụ giám sát, đánh giá và chứng thực trong thương mại điện tử không đúng với thông tin trong hồ sơ đăng ký hoặc cấp phép;
f) Có hành vi gian dối hoặc cung cấp thông tin sai sự thật khi thực hiện các thủ tục thông báo thiết lập website thương mại điện tử, đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, đăng ký hoặc xin cấp phép các dịch vụ giám sát, đánh giá và chứng thực trong thương mại điện tử.

2.2 Vi phạm về thông tin trên Website thương mại điện tử:

a) Giả mạo thông tin đăng ký hoặc không tuân thủ các quy định về hình thức, quy cách công bố thông tin đăng ký trên Website ứng dụng thương mại điện tử;
b) Sử dụng biểu trưng của các chương trình đánh giá tín nhiệm Website ứng dụng thương mại điện tử khi chưa được những chương trình này công nhận;
c) Sử dụng các đường dẫn, biểu trưng hoặc công nghệ khác trên Website ứng dụng thương mại điện tử để gây nhầm lẫn về mối liên hệ với thương nhân, tổ chức, cá nhân khác;
d) Sử dụng đường dẫn để cung cấp những thông tin trái ngược hoặc sai lệch so với thông tin được công bố tại khu vực Website ứng dụng có gắn đường dẫn này.

2.3 Vi phạm về giao dịch trên Website ứng dụng thương mại điện tử:

a) Thực hiện các hành vi lừa đảo khách hàng trên Website ứng dụng thương mại điện tử;
b) Giả mạo thông tin của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác để tham gia hoạt động thương mại điện tử;
c) Can thiệp vào hệ điều hành và trình duyệt Internet tại các thiết bị điện tử truy cập vào website nhằm buộc khách hàng lưu lại website trái với ý muốn của mình.

2.4 Các vi phạm khác:

a) Đánh cắp, sử dụng, tiết lộ, chuyển nhượng, bán các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác hoặc thông tin cá nhân của người tiêu dùng trong thương mại điện tử khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
b) Giả mạo hoặc sao chép giao diện website thương mại điện tử của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác để kiếm lợi hoặc để gây nhầm lẫn, gây mất lòng tin của khách hàng đối với thương nhân, tổ chức, cá nhân đó.

3. Trách nhiệm của người sử dụng
Khi truy cập vào Website này, bạn đồng ý chấp nhận mọi rủi ro. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào do những hậu quả trực tiếp, tình cờ hay gián tiếp. Những tổn hại gặp phải do virus, hành động phá hoại trực tiếp hay gián tiếp của hệ thống máy tính khác, đường dây điện thoại, phần cứng, phần mềm, lỗi chương trình, hoặc bất kì các lỗi nào khác; Đường truyền dẫn của máy tính hoặc nối kết mạng bị chậm…

4. Luật điều chỉnh
Việc truy cập vào Website này có điều kiện theo sự đồng ý của Bạn rằng toàn bộ những thông tin trên trang website và toàn bộ các vấn đề phát sinh giữa Bạn và Chúng Tôi sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh giữa Khách hàng và Chúng Tôi sẽ căn cứ vào quyền hạn xét xử của các Tòa án Việt Nam.

5. Nghĩa vụ của người sử dụng ứng dụng trên Website
Khi sử dụng ứng dụng trên Website xin vui lòng đồng ý rằng:

- Bạn chấp nhận trách nhiệm về tài chính đối với toàn bộ các giao dịch được thực hiện theo tên và tài khoản của bạn.
- Để có năng lực pháp lý, bạn phải từ 18 tuổi trở lên.
- Bạn bảo đảm rằng mọi thông tin mà bạn cung cấp về chính Bạn và về bất cứ ai khác là hoàn toàn chính xác.