Chính sách thanh toán

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng trong việc thanh toán dịch vụ cho chúng tôi, tại vn.shop.okamura.com, Quý khách có thể mua sắm thuận lợi nhờ hình thức thanh toán được thực hiện qua cổng thanh toán trực tuyến 2C2P với những hình thức thanh toán như sau:

Thanh toán thẻ quốc tế

Khách hàng có thể thanh toán trực tuyến qua các thẻ thanh toán quốc tế bằng cách nhập các thông tin:
- Số thẻ
- Ngày hết hạn
- Tên chủ thẻ
- Mã CVV/CVV2
- Địa chỉ email

Sau đó khách hàng chọn “Tiếp tục thanh toán” để tiến hành hoàn tất thanh toán.

2. Thanh toán bằng QR

Khách hàng có thể thanh toán trực tuyến bằng cách quét mã QR để mua hàng chỉ bằng một thao tác quét mã, không cần nhập số tài khoản và số tiền thanh toán. Khách hàng cần nhập các thông tin:
- Tên người mua
- Địa chỉ Email

Sau đó khách hàng chọn “Tạo QR”, sẽ có một mã QR được tạo ra và hiển thị, khách hàng cần dùng tính năng Quét mã QR của các ứng dụng ngân hàng trên điện thoại để quét mã và tiến hành hoàn tất thanh toán qua ứng dụng ngân hàng.

3. Thanh toán thẻ nội địa

Khách hàng có thể thanh toán trực tuyến qua các thẻ ngân hàng nội địa bằng cách nhập các thông tin:
- Chọn ngân hàng
- Tên chủ thẻ
- Số điện thoại
- Địa chỉ Email
- Số thẻ
- Ngày hết hạn

Sau đó khách hàng chọn “Tiếp tục thanh toán” để tiến hành hoàn tất thanh toán.